İDARİ YARGIDA

İPTAL KARARLARININ SONUÇLARI

DR . YILDIRIM ULER

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No. 281
Ankara, 1970

Kitabın tamamını indirmek için tıklayınız (Boyut 7,5 mb)

İÇİNDEKİLER

Giriş

 • A Kamu Hukukunda Ayrı Bir Sakatlıklar Kuramı Yoktur 2
 • B İptal Kararının Tanımı Ve Benzer Kavramlar 4

A) Yürütmenin Durdurulması Kararları 4
B) Geri Alma 7
C) Sakatlığın Saptanması 10

Birinci Bölüm
İptal Kararlarının Sonuçları

I İptal İşlemi Ortadan Kaldırır 13
II İptal Kararı Geri Yürür 16

A Geri Yürürlük Bakımından Hukuk Kuralları, İçtahadı Birleştirme Kararları Ve Anayasa Mahkemesi Kararları 17

 • 1 Hukuk Kurallarının Geri Yürümezliği 17
 • 2 İçtihadı Birleştirme Kararlarının Geri Yürümezliği 19
  • İçtihadı Birleştirme Kararlarının Niteliği Ve Anayasaya Aykırılığı Sorunu 19
  • İçtihadı Birleştirme Kararlarının Geri Yürümezliği Sorunu 21
 • 3 Anayasa Mahkemesinin İptal Kararlarının Geri Yürümezliği 22

B İptal İle İşlem Yapılmadan Önceki Durum Geri Gelir 25

 • 1 İlke 251
 • 2 Örnek : Görevinden Sakat Bir İşlemle Uzaklaştırılan Personelin Göreve Dönüşü 28

C İptal Edilen İşlem Hiç Yapılmamış Sayılır 29

 • 1 İlke 29
 • 2 Örnek : Görevinden Sakat Bir İşlemle Uzaklaştırılan Personelin Görev Dışında Geçirdiği Süre 31

Ç İptal Dâvalarında, İşlemin Yapıldığı Zamandaki Durum Yargılanır 34

 • 1 İşlemin Uygulanmış Olması 34
 • 2 İşlemin Geri Alınmış, Değiştirilmiş, Kaldırılmış Olması 36
 • 3 Stat İle İlgili İşlemlerde Statüden Ayrılmış Olan Davacıların Durumu 37

D İptal Kararlarının Malî Avantajlara Etkisi Sorunu 40Iıı İptal Kararı Genel Etkilidir 44A İşleme İlgili Kişiler Bakımından Genel Etki 44

İlgili İşlemler Bakımından Genel Etki 46

 • 1 Olumlu - Olumsuz İşlemler 48
 • 2 Temel İşlem - Sonuç İşlem 49

A) Temel İşlem İptal Edilmiş İse Sonuç İşlemlerin Durumu 49

 • Genel Olarak 50
 • Görevinden Sakat Bir İşlemle Uzaklaştırılmış Kamu Görevlisinin Yerine Atama Yapılmış Olması 53
 • Uygun Çözüm 58

B) Sonuç İşlem İptal Edilir İse Temel İşlemlerin Durumu 60

 • Temel İşlem İptal Ettirilmeden, Buna Uygun Sonuç İşlem İptal Ettirilebilir Mi? 60
 • Sonuç İşleme Karşı Açılmış Davalarda Temel İşlemin De İptali İstenebilir Mi? 63
 • Sonuç İşlem İptal Edilmiş İse, Temel İstemin Durumu 643
 • Benzer İşlemler 64

Ek: Sakatlığın Saptanması Ve Red Kararlarının Etkisi 69

I Sakatlığı Saptayan Kararların Etkisi 69

II İptal Dâvalarında Red Kararlarının Etkisi 72

 • 1 Geniş Anlamda Genel Etki 72
 • 2 Dar Anlamda Genel Etki 73
 • 3 Taraflar Arasında Etki (Nisbîlik) 73
 • 4 Uygun Çözüm 74 İkinci Bölüm İptal Kararlarının Uygulanması Yargı Kararlarinin Bağlayıcılığı Ve Uygulanmaları Gereği 79

A Genel Olarak 79
B İdarenin Yargı Kararlarına Uyma Ödevi 80
C İdarenin Ödeve Zorlanması 82

 • 1 Genel Olarak İdarenin Ödeve Zorlanması 82
 • 2 İdarenin Yargı Kararlarına Uyma Ödevine Zorlanması 83

II Uygulamada Olanaksızlık Ve Yenileme 87
A İptal Edilen İşlemin Yenilenmesi 871 İdarenin Yenileme Yetkisi 87

 • İptal Kararının Anlamından Çıkan Yenileme Yetkisi 88
 • Sakatlığın Düzeltilerek İşlemin Yenilenmesi 88
 • İşlemin Dayandığı Sebebin Değişmesi 88
 • Yeni Sebep İleri Sürülmesi 90

2 Yenilenen İşlemin Yürürlük Tarihi
B Uygulamada Olanaksızlık 99

 • 1 Kavram 99
 • 2 Danıştayın Tutumu 100

III Uygulamayı Sağlayacak Olanaklar 103
A İdareye Baş Vurma 103
B Yasama Organına Baş Vurma 104

 • 1 Siyasal Denetim 104
 • 2 Hukuksal Etki 105

C Yargı Organına Baş Vurma 108
IV Yargısal Yollar 109
A Görevli Yargı Yeri 109
B Danıştayın Uygulamayı Sağlayıcı Rolü
1 Karardan Önce (Yürütmenin Durdurulması) 113
2 Kararda 113

 • Yol Gösterme 114
 • Emir 114
 • İdare Yerine İşlem Yapma 117

3 Karardan Sonra 119

 • Açıklama (Tavzih) 119
 • Yeni Dava 120

V Uygulama İçin Dâva 121
A İptal Dâvası 122

 • 1 Denetici İptal 122
 • 2 Zorlayıcı İptal 123

B Tazminat Dâvası 123

 • 1 Uygulama Yerine Tazminat 123
 • 2 Zarar Karşılayıcı Tazminat 125
 • 3 Zorlayıcı Tazminat 125

VI İdare Adına İşlem Yapan Kişinin Zorlanması 128
A Malî Sorumluluk 128

 • 1 Kişisel Kusur Sayma 128
 • 2 Kamu Görevlilerinin Sorumluluklarının İdarî Yargıda Yargılanması 131
 • 3 Sorumluluğun İdarece Saptanması 132
 • 4 Uygun Çözüm : İdare Adına İşlem Yapan Kişinin Sorumluluk Payının Danıştayda Saptanması 133

B Ceza Sorumluluğu 142
1 Başlıca Suçlar 143

 • Anayasayı İhlâl Suçu 144
 • Görevi İhmâl Suçu 143
 • Görevi Kötüye Kullanmak Suçu 145

2 Kovuşturma Usulü 147

Sonuç 149

Adı Geçen Eserler 153© Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Her hakkı saklıdır. Bu sitede yer alan bilgi ve belgelerden akademik atıf usullerine uyularak yararlanılabilir.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayınlarının dijital kopyaları basılı orijinalleri ile aynı görünüme sahip oldukları için yayınlara yapılacak atıfların
bu siteye değil basılı orijinallere yapılmasını rica ederiz.