TÜRKİYE’DE NÜFUS POLİTİKASI

VE

HUKUK DÜZENİ

 

PROF. DR. ADNAN GÜRİZ

Kapak ve içindekileri indirmek için tıklayınız.

Birinci ve İkinci Bölümü indirmek için tıklayınız.

Üçüncü ve Dördüncü Bölümü indirmek için tıklayınız .

Beşinci Bölümü indirmek için tıklayınız.

Altıncı Bölümü indirmek için tıklayınız.

Yedinci ve Sekizinci Bölümü indirmek için tıklayınız.

İÇİNDEKİLER
Giriş 1

Birinci Bölüm
Nüfus Politikası 9

İkinci Bölüm
Türkiye’de Nüfus Politikasının Tarihçesi 16

Üçüncü Bölüm

İslâmiyet ve Nüfus Politikası 25

 • İslâm Hukukunda Çok Karılılık 25
 • İslâmiyet ve Aile Plânlaması 26
 • Kısırlaştırma 31
 • Çocuk Düşürme 32
 • 1858 tarihli Ceza Kanunu 35
 • Yeni Görüşler … 35
 • Diyanet İşleri Başkanlığının Aile Plânlaması Konusundaki Görüşü 36
 • Sonuç 37

Dördüncü Bölüm

Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Nüfus Politikasına İlişkin Görüşler 42

 • 1923-1930 Dönemi 42
 • 1930-1940 Dönemi 44
 • 1940-1950 Dönemi 74
 • 1950-1960 Dönemi 88
 • 1960-1970 Dönemi 93
 • 1970-1974 Dönemi 113
 • Sonuç 127

Beşinci Bölüm
Türkiye’de Nüfus Politikası ve Kanunlar 141

 • 1923-1930 Dönemi 141
 • 1930-1940 Dönemi 148
 • 1940-1950 Dönemi 174
 • 1950 -1960 Dönemi 188
 • 1960-1965 Dönemi 199
 • 1965-1974 Dönemi 207
 • Sonuç 233

Altıncı Bölüm
Siyasi Partilerin Nüfus Politikası 243

 • 1923 den 1960′a Kadar Süren Dönemde Siyasi Partilerin Nüfus Politikasına ilişkin Görüşleri 244
 • 1960 tan Sonraki Dönemde Siyasi Partilerin Nüfus Pçlitikasma İlişkin Görüşleri 255
 • Sonuç 270

Yedinci Bölüm
Sosyolojik Açıdan Nüfus Politikası 279

 • Sosyal Araştırmalar 279
 • Toplumsal Değerler ve Bu Değerlerle İlgili İncelemeler 282
 • Nüfus Plânlaması ile İlgilenen Bazı Kuruluşlar 290
 • Sonuç 292

Sekizinci Bölüm
Nüfus Politikası ve Kalkınma Plânları 297

 • Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı (1963-1967) 297
 • İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı (1968-1972) 303
 • Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı (1973-1977) 309
 • Sonuç 313

Genel Sonuç 317
557 Sayılı Nüfus Plânlaması Hakkında Kanun … 322
Interrelationships of Population Policy and Law in Turkey: A Brief Summary 326-336© Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Her hakkı saklıdır. Bu sitede yer alan bilgi ve belgelerden akademik atıf usullerine uyularak yararlanılabilir.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayınlarının dijital kopyaları basılı orijinalleri ile aynı görünüme sahip oldukları için yayınlara yapılacak atıfların
bu siteye değil basılı orijinallere yapılmasını rica ederiz.