FAYDACI TEORİYE GÖRE 

AHLAK VE HUKUK

PROF. DR. ADNAN GÜRİZ

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No. 184
Ankara, 1961

Kitabın tamamını indirmek için tıklayınız (Boyut: 117 mb)

İÇİNDEKİLER

Giriş

Birinci Bölüm

Faydacılığın Tarihî ve Felsefî Kaynakları
I. Eski Yunan’da Faydacılık 9

 • Aristippus 9
 • Epikür 10

II. İngiliz Faydacılığının Öncüleri 13

 • Thomas Hobbes 13
 • Richard Cumberland 15
 • John Gay 16
 • John Brown 16
 • David Hartley 17
 • Francis Hutcheson 18
 • David Hume 18
 • Priestley 21
 • İ. William Paley 22

III. Avrupalı Faydacılar 24

 • Helvetius 24
 • Beccaria 28

İKİNCİ BÖLÜM

BENTHAM VE FAYDACILIK
I. Bentham’ın Şahsiyeti 31
II. Bentham’ın Ahlâk Teorisi 35

 • Hazcılık 35
 • Fayda Prensibi 46


© Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Her hakkı saklıdır. Bu sitede yer alan bilgi ve belgelerden akademik atıf usullerine uyularak yararlanılabilir.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayınlarının dijital kopyaları basılı orijinalleri ile aynı görünüme sahip oldukları için yayınlara yapılacak atıfların
bu siteye değil basılı orijinallere yapılmasını rica ederiz.