ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

VE MEZUNLARI

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Eğitim-Öğretim,
Araştırma, Uygulama ve Geliştirme Enstitüsü Vakfı Yayınları No. 1
Ankara, 1998

Kitabın tamamını indirmek için tıklayınız (Dosya boyutu: 67 MB)

İÇİNDEKİLER

GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ VII
ÖNSÖZ IX
ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ XII
ATATÜRK’ün Fakültemizi Açış Nutku 1
Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt’un Söylevi 5
Fakültemizin Tarihçesi 9
Fakültemizin İlk Öğretim Üyeleri 22
Profesörler Meclisi Reisi, Müdür ve Dekanlar 23
Fakültemizde Öğretim Üyeliği, Öğretim Görevliliği Yapmış Olan Eski Mensupları 25
Fakültemizin Öğretim Üyeleri, Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri 31
Fakülte Marşı 37

MEZUNLAR 39
1927 - 1928 41
1928 - 1929 43
1929 - 1930 45
1930 - 1931 47
1931 - 1932 48
1932 - 1933 49
1933 - 1934 51
1934 - 1935 53
1935 - 1936 55
1936 - 1937 58
1937 - 1938 61
1938 - 1939 64
1939 - 1940 68
1940 - 1941 71
1941 - 1942 75
1942 - 1943 80
1943 - 1944 83
1944 - 1945 86
1945 - 1946 89
1946 - 1947 92
1947 - 1948 95
1948 - 1949 99
1949 - 1950 103
1950 - 1951 108
1951 - 1952 114
1952 - 1953 119
1953 - 1954 122
1954 - 1955 125
1955 - 1956 129
1956 - 1957 132
1957 - 1958 136
1958 - 1959 139
1959 - 1960 143
1960 - 1961 149
1961 - 1962 154
1962 - 1963 160
1963 - 1964 166
1964 - 1965 172
1965 - 1966 176
1966 - 1967 181
1967 - 1968 (Yaz Dönemi) 186
1967 - 1968 (Güz Dönemi) 188
1967 - 1968 (Aralık Dönemi) 191
1968 - 1969 (Yaz Dönemi) 192
1968 - 1969 (Güz Dönemi) 195
1968 - 1969 (Aralık Dönemi) 201
1969 - 1970 (Yaz Dönemi) 203
1969 - 1970 (Güz Dönemi) 206
1969 - 1970 (Aralık Dönemi) 213
1970 - 1971 (Yaz Dönemi) 216
1970 - 1971 (Güz Dönemi) 219
1970 - 1971 (Aralık Dönemi) 225
1971 - 1972 (Yaz Dönemi) 228
1971 - 1972 (Güz Dönemi) 231
1971 - 1972 (Aralık Dönemi) 238
1972 - 1973 (Yaz Dönemi) 241
1972 - 1973 (Güz Dönemi) 243
1972 - 1973 (Aralık Dönemi) 248
1973 - 1974 (Yaz Dönemi) 251
1973 - 1974 (Güz Dönemi) 253
1973 - 1974 (Aralık Dönemi) 257
1974 - 1975 (Yaz Dönemi) 260
1974 - 1975 (Güz Dönemi) 262
1974 - 1975 (Aralık Dönemi) 265
1975 - 1976 (Yaz Dönemi) 268
1975 - 1976 (Güz Dönemi) 270
1975 - 1976 (Aralık Dönemi) 273
1976 - 1977 (Yaz Dönemi) 278
1976 - 1977 (Güz Dönemi) 279
1976 - 1977 (Aralık Dönemi) 283
1977 - 1978 (Yaz Dönemi) 287
1977 - 1978 (Güz Dönemi) 289
1977 - 1978 (Aralık Dönemi) 292
1978 - 1979 (Yaz Dönemi) 295
1978 - 1979 (Güz Dönemi) 287
1978 - 1979 (Aralık Dönemi) 299
1979 - 1980 (Yaz Dönemi) 303
1979 - 1980 (Güz Dönemi) 304
1979 - 1980 (Aralık Dönemi) 307
1980 - 1981 (Yaz Dönemi) 310
1980 - 1981 (Güz Dönemi) 312
1980 - 1981 (Aralık Dönemi) 314
1981 - 1982 (Yaz Dönemi) 317
1981 - 1982 (Güz Dönemi) 319
1981 - 1982 (Ek. Büt.) 322
1981 - 1982 (Aralık Dönemi) 326
1982 - 1983 (Yaz Dönemi) 329
1982 - 1983 (Güz Dönemi) 331
1983 - 1984 (Yaz Dönemi) 334
1983 - 1984 (Güz Dönemi) 337
1984 - 1985 (Yaz Dönemi) 341
1984 - 1985 (Güz Dönemi) 343
1985 - 1986 (Yaz Dönemi) 347
1985 - 1986 (Güz Dönemi) 349
1985 - 1986 (Aralık Dönemi) (Tek Ders) 356
1986 - 1987 (Yaz Dönemi) 358
1986 - 1987 (Güz Dönemi) 361
1986-1987 (Aralık Dönemi) 369
1987 - 1988 (Yaz Dönemi) 372
1987 - 1988 (Güz Dönemi) 375
1987 - 1988 (Aralık Dönemi) 384
1988 - 1989 (Yaz Dönemi) 389
1988 - 1989 (Güz Dönemi) 392
1988 - 1989 (Aralık Dönemi) 399
1989 - 1990 (Yaz Dönemi) 405
1989 - 1990 (Güz Dönemi) 408
1989 - 1990 (Aralık Dönemi) 415
1990 - 1991 (Yaz Dönemi) 419
1990 - 1991 (Güz Dönemi) 421
1990 - 1991 (Aralık Dönemi) 426
1991 - 1992 (Yaz Dönemi) 430
1991 - 1992 (Güz Dönemi) 433
1991 - 1992 (Aralık Dönemi) 438
1992 - 1993 (Yaz Dönemi) 442
1992 - 1993 (Güz Dönemi) 445
1992 - 1993 (Aralık Dönemi) 453
1991 - 1993 (AF) 457-459
1993 - 1994 (Yaz Dönemi) 461
1993 - 1994 (Güz Dönemi) 465
1993 - 1994 (Aralık Dönemi) 474
1994 - 1995 (Yaz Dönemi) 478
1994 - 1995 (Güz Dönemi) 482
1994 - 1995 (Aralık Dönemi) 490
1995 - 1996 494
1996 - 1997 510
Ankara Hukuk Fakültesi Mezun Sayısı (1925-1997) 525© Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Her hakkı saklıdır. Bu sitede yer alan bilgi ve belgelerden akademik atıf usullerine uyularak yararlanılabilir.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayınlarının dijital kopyaları basılı orijinalleri ile aynı görünüme sahip oldukları için yayınlara yapılacak atıfların
bu siteye değil basılı orijinallere yapılmasını rica ederiz.