Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Yıl 2007 Cilt 56 Sayı 2

Aydogan Özman

Dergimizin bu sayısı
Prof. Dr. Aydoğan ÖZMAN’ın
anısına yayımlanmaktadır.

 

Künye ve İçindekiler (PDF)

PROF. DR. AYDOĞAN ÖZMAN ANISINA

Sayfa: XIII-XVIII

Prof. Dr. Aydoğan Özman’ın Özgeçmişi ve Yayınları

Sayfa: XIX-XXII

Prof. Dr. İlhan AKİPEK’in Yazısı

Sayfa: XXIII-XXIV

Prof. Dr. Tuğrul ARAT’ın Yazısı

Sayfa: XXV-XXXI

Prof. Dr. Erdal ONAR’ın Yazısı

MAKALELER*

Sayfa: 1-37

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ve Deniz Çevresinin Korunması
Yrd. Doç. Şule ANLAR GÜNEŞ

Anahtar Kelimeler: BMDHS, Gündem 21, Rio Konferansı, Deniz Kirlenmesi, Bayrak Devleti, Kıyı Devleti, Liman Devleti, İnsanlığın Ortak Mirası, Çevrenin Korunması, Deniz Çevresi, Kirlenme

Sayfa: 39-43

Sigorta Hukukunda Fazladan Yapılan Ödemelerin İadesinde Zamanaşımı
Prof. Dr. Sabih ARKAN

Anahtar Kelimeler: Sigorta hukuku, sigorta sözleşmesi, sigorta sözleşmelerinde zamanaşımı

Sayfa: 45-61

Res Iudicata’nın Türkçesi Üzerine
Prof. Dr. Kemal GÖZLER

Anahtar Kelimeler: Res iudicata, Emr-i makzî, Kaziye-i mahkûmunbiha, Kaziye-i muhakeme, Kaziye-i muhkeme, Kaziye-i muhkem, Muhkem kaziye

Sayfa: 63-74

Avrupa İnsan Hakları İçtihatlarında Bilgi Edinme Hakkı
Arş. Gör. Cavidan SOYKAN

Anahtar Kelimeler: Bilgi edinme hakkı, bilgi alma hakkı, ifade özgürlüğü, özel hayatın gizliliği hakkı, bilgilendirilme hakkı.

Sayfa: 75-81

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Bir Bileşik Suç mudur?
Arş. Gör. Fahri Gökçen TANER

Anahtar Kelimeler: Bileşik suç, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu ( TCK m. 245/1), kanuni birleşme, fiilin tekliği ve fiillerin çokluğu, bileşik suçun yaptırım açısından incelenmesi.

Sayfa: 83-95
İslam Ceza Hukukunda Kadın
Yrd. Doç. Dr. Nevin ÜNAL ÖZKORKUT

Anahtar Kelimeler: Kadın, suç, ceza, tanıklık, kadı, kısas, diyet, had, ta’zir, kasame

* Makaleler, yazarların soyadına göre sıralanmıştır.© Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Her hakkı saklıdır. Bu sitede yer alan bilgi ve belgelerden akademik atıf usullerine uyularak yararlanılabilir.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi'nin dijital kopyaları basılı orijinalleri ile aynı görünüme sahip oldukları için dergilere yapılacak atıfların
bu siteye değil basılı orijinallere yapılmasını rica ederiz.