Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Yıl 2014 Cilt 63 Sayı 2

İçindekiler

MAKALELER*

Sayfa: 247 - 284

Bireysel Başvurularda “Açıkça Dayanaktan Yoksunluk” Kriterinin Anayasa Mahkemesi Tarafından Yorumu ve Uygulanması 
Bülent ALGAN

Sayfa: 285 - 308

Alacağın Toptan Devri Bağlamında İflas
Nurcihan DALCI

Sayfa: 309 - 328

Karadeniz’de Deniz Alanı Sınırlandırması Davası (Romanya/Ukrayna) ve Uluslararası Hukuk Açısından Etkileri
Nasıh Sarp ERGÜVEN

Sayfa: 329 - 364

Milletlerarası Akitlerde Elektronik İletişimin Kullanılmasına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
Gülce GÜMÜŞLÜ

Sayfa: 365 - 395

Dar Mükellefiyette Ticari Kazancın Türkiye’de Elde Edilmiş Sayılmadığı Haller Üzerine
Cihat ÖNER

Sayfa: 397 - 417

Adsız Düzenleyici İşlemlerin Normlar Hiyerarşisindeki Yeri
Fatma Didem SEVGİLİ GENÇAY

Sayfa: 419 - 447

Türk Borçlar Kanunuyla Getirilen Yeni Bir Müessese: Borca Katılma
Gamze TURAN BAŞARA

∗ Makaleler, yazarların soyadlarına göre sıralanmıştır.

YÜCE ATATÜRK TARAFINDAN KURULMUŞ OLAN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN İLK YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ,

DERGİSİ İLE TÜRK HUKUK YAZININA KATKIDA BULUNMAYA DEVAM EDİYOR.

* * *

Yeni Sayı
Fakülte Dergisi’nin yeni sayısı yayımlandı!

Cilt 63 Sayı 2 Yıl 2014

* * *

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin belirli bir sayısına ulaşmak için “Dergi Dizini“nden yararlanabilirsiniz.
Tüm dergiler içinde belirli bir ifadeyi (yazar adı, makale başlığı, metin içinde geçen bir sözcük ya da ifade vb.) aramak için bu sayfanın sağ üst köşesinde gördüğünüz “Sitede Arama” bağlantısını kullanabilirsiniz.

* * *

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin internet baskısına ilişkin öneri ve eleştirilerinizi lütfen bizimle paylaşınız.© Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Her hakkı saklıdır. Bu sitede yer alan bilgi ve belgelerden akademik atıf usullerine uyularak yararlanılabilir.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi'nin dijital kopyaları basılı orijinalleri ile aynı görünüme sahip oldukları için dergilere yapılacak atıfların
bu siteye değil basılı orijinallere yapılmasını rica ederiz.